Frekvensguiden

Antal sändande frekvenser i Sverige
Programtjänst
Huvud-
sändare
Slav-
sändare
Totalt
FM1 (SR P1)
54
82
136
FM2 (SR P2)
54
82
136
FM3 (SR P3)
54
82
136
FM4 (SR P4)
61
115
176
Privat lokalradio
89
93
182
Närradio
148
23
171
Evenemangsradio
0
0
0
Övriga
2
0
2
TOTALT
939